Kontakty

Telefonní kontakt:

Vedoucí odboru služeb, Krajská zdravotní, a.s.  
Helena Klatovská  
Pevná linka: +420 477 114 121
Mobil:
+420 731 618 264
   
Ředitelka MŠ  
Bc. Lenka Šteslová
 
Pevná linka:
+420 477 115 761
Mobil: +420 731 618 264
E-mail: lenka.steslova@kzcr.eu

Údaje o zařízení:

Název: Firemní školka "U Borovice" - Krajská zdravotní,a.s.
Adresa:
Sociální péče 3316/12A, 40011 Ústí nad Labem-Severní Terasa
   
IČO:
25488627 
   
Zřizovatel:  Krajská zdravotní,a.s.
Typ školy:  s celodenní péčí 
Kapacita:  50 dětí - věkově smíšené složení 3 - 6 let 
  (event. 7 let při odkladu školní docházky)
   
Provozní doba:  06,00 - 19,00 hodin 
Telefon MŠ: +420 477 115 761, +420 731 618 264
   
Webové stránky: www.kz-skolka.cz