Harmonogram dne

Režim dne je uvolněný a variabilní a přizpůsobuje se potřebám dětí. Pevným bodem je pouze jídlo. V případě akcí MŠ platí režim, který se podřizuje časovému plánu akce. Úprava režimu je plně v kompetenci učitelek na jednotlivých třídách. Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a potřebami dětí.

6.00 - 8.00 příchod dětí do školky, spontánní herní aktivity, individuální práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti
(snídaně do 7.00 hodin)
8.00 - 8.30 přivítání, ranní kruh, řízené a spontánní činnosti skupinové a individuální, TV chvilka
8.30 - 9.00 svačina
9.00 - 9.30 didakticky cílené činnosti dětí řízené pedagogem (ve vybraných dnech jazykové chvilky)
9.30 - 11.15 příprava na pobyt venku, pobyt venku, náhradní činnost ve třídě při nepříznivém počasí
11.15 - 11.45 hygiena, oběd
11.45 - 14.00 polední klid, odpočinek na lůžku, relaxace
14.00 - 14.20 svačina
14.20 - 16.30 spontánní herní aktivity, individuální práce s dětmi, zájmové činnosti, pobyt na školní zahradě
16.30 - 19.00 individuální a skupinové činnosti, večeře