Akce pořádané Firemní školkou "U Borovice"

Listopad

7.11. MUZEUM – VÝSTAVA LOUTEK, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
8.11. ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘEDMATEMATICKÁ
9.11. LOGOPEDIE (9.30 hod) – 40 Kč
14.11. CANISTERAPIE S PRALINKOU
15.11. ZÁJMOVÁ ČINNOST HUDEBNĚ-POHYBOVÁ
22.11. DRAMATICKÉ ČINNOSTI
23.11. SVÁŤOVO DIVADLO
28.11. KERAMIKA (OD 14.15 HOD)
29.11. FOTOGRAFOVÁNÍ (10.45 hod)
29.11. ZÁJMOVÁ ČINNOST VÝTVARNÁ

Narozeninové dny:Svátky:
26.11. Natálka11.11. Martínek
19.11. Elizka
20.11. Nikolka
25.11. Kačenka
30.11. Ondrášek